Praha Jeruzalém

[IMG R 10379]Slavná socha menory (židovský sedmiramenný svícen), která patří k izraelskému parlamentu, Knessetu, se bude stěhovat.
Sochu vytvořil britský židovský sochař, Benno Elkan, a představuje jeden z nejuznávěnších mezinárodních symbolů. Izraeli byla věnována 15. dubna 1956  britským parlamentem a od roku 1966 stojí v jeruzalémské Růžové zahradě.
Podle zprávy bylo zjištěno, že menora nespadá pod správu města, ale pod správu Knessetu, což z ní činí objekt na který musejí být uplatňována bezpečnostní pravidla a omezení Knessetu, i když v podstatě neleží v areálu Knessetu. Na základě popularity této památky se Knesset rozhodl ji přemístit do arálu Knessetu, což je jen přes ulici od Růžové zahrady. Přemístění umožní ostraze Knessetu památku lépe zabezpečit.
Menora bude nově stát blízko archeologické zahrady Knessetu.
„Tak jak se věci mají teď, je menora umístěna uprostřed zahrady… není příliš vidět a je problém ji patřičně zabezpečit,“ říká generální tajemník Knessetu, Avi Balašnikov.

05.12.2007 00:00 5