Praha Jeruzalém

[IMG R 10103]Tawfiq Salsaa vyrábí z olivového dřeva vánoční betlémy.  Vypadají jako běžné betlémy s jedním malým rozdílem. Mezi Ježíškem a třemi králi stojí zeď.  Salsaa tím prý chtěl ukázat, jaké to je, žít ve Svaté zemi. Zeď má symbolizovat izraelskou bezpečnostní bariéru, která z velké části ohraničuje město Betlém.

Izrael bariéru tvořenou z většiny plotem a jen z malé části betonovou zdí vystavěl kvůli ochraně vlastních obyvatel před sebevražednými útočníky. Bariéra svůj úkol plní a počet útoků z těchto oblastí se snížil v podstatě na nulu. Bariéra však stále vzbuzuje kontroverze zejména proto, že vede i po území, které nepatří Izraeli. Izrael ale oponuje tím, že musí vést bariéru tak, aby byla z bezpečnostního hlediska účinná. Navíc říká, že po vyjednání hranic s budoucím palestinským státem, bude bariéra podle vyjednaných hranic přemístěna.

Autor oslovuje kostely i jednotlivce pomocí britské charitativní organizace, kterou vede Amos Trust. Jeden betlém stojí podle velikosti od 12 do 50 liber. Do této chvíle se prodalo již na čtyři stovky takových betlémů. Pro všechny případy je možné zeď z betléma vymontovat.

[IMG L 10429]Stejná organizace poskytuje zdarma také poupravené vánoční koledy, které se jmenují například „They′ve Cancelled Christmas (In Bethlehem)“ (Zrušili vánoce v Betlémě),  Christian People Raise your Voices (Křesťané zvedněte hlas), Hidden from View (Skryt z dohledu), Advent and Christmas (Advent a vánoce), At the Army Checkpoint (Na vojenském kontrolním stanovišti). Dále také alternativní vánoční koledy, tedy známé koledy s předělaným textem. 
Distribuuje také vlastní speciální modlitby, ve kterých se hovoří o ghettu, nespravedlnosti, útlaku, lidských právech. Vymyšlený Palestinský Žalm zase oslavuje tzv. mírová hnutí. Mezi jinými i International Solidarity Movement, kteří prosluli kromě jiného i poupravováním faktů a nechvalně i zvláštním přístupem k míru, když jedna z jejich hlavních aktivistech pálila izraelskou vlajku, obklopena palestinskými dětmi.

To vše bez jediné zmínky o palestinských teroristických útocích, které byly důvodem vybudování bezpečnostní bariéry.

17.12.2007 00:00 7Zdroj: Jerusalem Newswire