Praha Jeruzalém

[IMG R 10019] Íránský prezident, Mahmúd Ahmadínežád, řekl při inauguraci nového vedoucího Národního centra pro studium globalizace, že „největší potřebou dnešního lidstva je globální vláda.“ Informuje o tom IRNA, tisková agentura islámské republiky.

Ahmadínežád zdůraznil, že „člověk je stvořen, aby byl globálním stvořením, stejně jako jsou globální všechna zjevená náboženství, a pokud bude zbaven tohoto aspektu své osobnosti, nic nezbyde ani z jeho lidství, ani žádný z jeho potenciálů a talentů nenajdou správnou půdu k tomu, aby se projevily.“

V té souvislosti vyslovil Ahmadínežád potřebu jednoho zákona. Řekl, že je nemožné při existenci tisíce zákonů očekávat, že globální společnost dosáhne stavu rovnováhy, spravedlnosti a klidu. Globální spravedlnosti nelze dosáhnout, když je každá země spravována jinými soustavami zákonů.

„Monoteističtí arciproroci byli vůdci celého lidstva a stejně tak, dokud nebude globálně uveden v platnost jediný zákon, a jediná dokonalá a vznešená lidská bytost se neujme globální vlády, talenty dané lidem Bohem se nenaplní a na světě nebude jediná známka božské spravedlnosti.“

Lidstvo podle Ahmadínežáda ve své historii spěje k dokonalosti. Islám podle něj má odpovědi na všechny otázky moderního člověka a pokud bude národům světa předložen čistý islám oproštěný od neislámských přívažků, přijmou jej hromadně početné skupiny.
Rýsování hranic mezi islámem, křesťanstvím a židovstvím je podle něj minulostí. „Nefalšované křesťanství a judaismus jsou totéž, jelikož jsou zcela projevem téže zjevené pravdy.“

25.01.2008 00:00 5Zdroj: Redakce Israel.cz