Praha Jeruzalém

[IMG R 10173]

Na oblast jižního Izraele v blízkosti Pásma Gazy dopadlo za posledních 72 hodin přes 130 palestinských raket. Izraelská armáda usilující o zastavení tohoto sílícího ostřelování při svých operacích zabila nejméně 25 Palestinců, většinou ozbrojenců.

Ministr obrany, Ehud Barak, podnikl v doprovodu regionálních armádních velitelů cestu po této ostřelované oblasti. Jejím obyvatelům přislíbil, že armáda učiní přítrž raketovým útokům vedeným z Pásma Gazy.
Barak neuvedl časový rozvrh svého slibu, ale řekl, že nařídil zesílení a prohloubení cílených operací izraelské armády proti teroristickým buňkám působícím v Hamásem kontrolované Gaze.

Zároveň vydal armádě rozkaz pokračovat v přípravách na možnou rozsáhlou invazi současně při utužení blokády hraničních přechodů do Gazy. Zatím může hranici překračovat autorizovaný personál a zboží. Barak nařídil dočasné několikadenní zastavení veškerého provozu kromě zvláštních humanitárních případů. Rovněž by měl být zastaven přísun elektřiny a paliv. Opatření má za cíl co nejvíc zesílit tlak na teroristické skupiny.

Obyvatele obcí ležících v blízkosti Gazy navštívil premiér Ehud Olmert. Vyjádřil jim soucit s jejich životní situací a pocitem neustálého ohrožení. Neměl však pro ně nic konkrétnějšího, než výzvu, aby vytrvali.

Vojenské křídlo Hamásu, Brigády Izz al-Dína al-Kássama, mezitím v reakci na operace izraelské armády vyhlásilo odhodlání zesílit raketové ostřelování Izraele a provádět teroristické útoky.

Americké ministerstvo zahraničí potvrdilo právo Izraele na sebeobranu a vyzvalo jej, aby se při svých akcích vyhnul civilním obětem. Generální tajemník OSN, Ban Ki-moon, vyjádřil obligátní „hluboké znepokojení“ nad současnou eskalací násilí a „zármutek“ nad „těžkým krveprolitím, zejména zabíjením a zraňováním civilistů na obou stranách.“ Ban Ki-moon vyzval k okamžitému zastavení palestinských útoků na Izrael a k nejvyšší zdrženlivosti ze strany izraelské armády.

18.01.2008 00:00 1