Praha Jeruzalém

[IMG R 10463]Dva týdny před uveřejněním zprávy Winogradovy komise uvedl jeden z jejích členů, že „závěrečná zpráva bude zřejmě překvapivá a rozhodující.“ Člen komise navíc uvedl, že by zpráva mohla mít „drastické následky“ pro politický systém a mohla by dokonce vést k pádu vlády. Mluvčí komise se však k těmto tvrzením odmítl vyjádřit.

Winogradova předběžná zpráva vydaná v dubnu 2007 kritizovala ministerského předsedu Ehuda Olmerta, ministra obrany Amira Perece, náčelníka generálního štábu Dana Haluce a izraelskou vládu celkově za jejich práci v průběhu prvních pěti dnů války.

Konečná zpráva by se měla zaměřit na období před uzavřením příměří, ke kterému došlo 12.srpna 2006 a navíc i na období od stažení Izraele z Libanonu v roce 2000 až po začátek druhé libanonské války. Dále by se zpráva měla věnovat posledním 48 hodinám ozbrojených střetů, které probíhaly paralelně s diplomatickým úsilím dokončit rezoluci Rady bezpečnosti o příměří.

Člen komise také uvedl, že by zpráva měla obsahovat „svízelná zjištění“, která se vztahují ke smrti 33 vojáků v průběhu poslední operace války. Tyto závěry údajně přinejmenším ovlivní všeobecné volby.

Zpráva by se měla zabývat několika základními problémy – rozhodovacím procesem politiků v průběhu války, vztahy mezi politickými a vojenskými kádry v průběhu tažení, řízení domácí fronty a konečnými výsledky války.
Zpráva bude představena veřejnosti na zvláštní tiskové konferenci 30.ledna. Jednu hodinu před zvěřejněním bude zpráva předána ministerskému předsedovi a ministru obrany.

17.01.2008 00:00 6