Praha Jeruzalém

[IMG R 10345]Vysoce tajný dokument, který byl tento týden, patrně ne zcela bez spojení s Bushovou návštěvou Blízkého východu, zveřejněn, říká, že CIA již v roce 1974 usoudila, že Izrael má malé množství jaderných zbraní, které vyrábí a skladuje. Existovalo také podezření, že  Izrael jaderný materiál, zařízení a technologie může poskytnout i svým tehdejším spojencům, Íránu a Jihoafrické republice.

Zmiňovaný dokument „Výhledy pro další šíření jaderných zbraní“ ležel 32 let v trezoru CIA a bez udání důvodu byl zveřejněn tento týden.

Část tohoto dokumentu byla zveřejněna již na začátku roku 2006, ale tehdy pouze jako příloha dokumentu amerického ministerstva zahraničí z roku 1975, ve kterém ministerstvo zahraničí zdánlivě uvažuje o izraelském jaderném programu. Chtělo se totiž komentování programu vyhnout. Představitelé ministerstva zahraničí tehdy o zprávě z roku 1974 tvrdili, že se jedná o projekt CIA, zatímco se ve skutečnosti jednalo o projekt podstatně rozsáhlejší, kterého se účastnil i tehdejší šéf zpravodajství, William Hyland.

V obou dokumentech již ale existovalo přesvědčení o tom, že Izrael má jaderné zbraně. Tyto domněnky byly založeny na informaci, že Izrael vlastní poměrně velké množství uranu, na nejasných snahách Izraele o obohacování uranu a v neposlední řadě také na velkých investicích do vývoje střely země-země – Jericho, která měla schopnost nést jaderné hlavice (a podle některých domněnek byla právě k tomu to účelu konstruována). Neočekávalo se ale, že by Izrael vlastnictví jaderných zbraní potvrdil.

V roce 1974 se jaderný vývoj očekával i od Íránu a existovala domněnka, že pokud bude Šáh v polovině 80. letech na živu, bude mít plně rozvinutou jadernou kapacitu a všechna zařízení potřebná k výrobě jaderných zbraní.

Stejně tak se v dokumentu objevuje podezření, že by Izrael mohl s jaderným programem pomoci jiným zemím. Podobně jako USA, Francie nebo Indie.

13.01.2008 00:00 Zdroj: Ha`aretz