Praha Jeruzalém

Jezero Kinneret známé jako Galilejské jezero dosáhlo nejnižší úrovně hladiny za posledních pět let, informovala Izraelská vodohospodářská správa. Tři po sobě jdoucí zimy se srážkami nižšími než je průměr způsobily pokles o více než 3,5 metru pod předchozí „červenou čáru.“
Letošní zima, během níž se opět očekávají nízké srážky, povede k nejhoršímu srážkovému období jezera od 60. let. Vodohospodářská správa kvůli tomu zahájila kampaň vybízející Izraelce k šetření s vodou v domácnostech.
Izrael má pro řešení krize vodních zásob dlouhodobý plán na výstavbu tři odsolovacích zařízení na pobřeží Středozemního moře navíc ke dvěma zařízením, které jsou v provozu nyní.

03.01.2008 00:00 5

Klíčová slova