Praha Jeruzalém

[IMG R 10048]Jako součást projektu na ochranu životního prostředí budou nově vybudované základny izraelské armády vybaveny solárními panely, které budou částečně krýt energetickou potřebu základen. Takto získaná energie bude využívána společně s energií získanou běžným způsobem k pohánění klimatizace, na ohřev vody, osvětlení, atd.

Využití sluneční energie je nyní velmi vážně zvažováno na území jižního Izraele, což je spojeno také s plány na výstavbu nových základen v této oblasti a zároveň s přesunem již existujících základen. Negev je ideálním místem pro zahájení tohoto projektu kvůli vysokému počtu hodin, kdy zde svítí slunce, a také kvůli záměrům na budování velkého množství základen v této oblasti.

04.01.2008 00:00 2Zdroj: Redakce Israel.cz