Praha Jeruzalém

[IMG R 10500]Stát Izrael bude mít ve svých diplomatických službách prvního muslimského Beduína. Hassan Ka′bia, bývalý podplukovník izraelské armády, pracoval na blízkovýchodní sekci Ministerstva zahraničí a nyní byl jmenován generálním konzulem izraelského konzulátu v egyptské Alexandrii.

Ka′bia jistě nebude jako příslušník minority ve službách Ministerstva zahraničí v budoucnu výjimkou, protože náměstek ministryně zahraničí, poslanec Madžali Wejdžbí za stranu Kadima, způsobil určitý převrat v zahraničních službách Izraele, když zajistil třetinu míst v prestižním kadetním programu ministerstva pro příslušníky izraelských minorit – Arabů, Drúzů, Beduínů a Čerkezů. Díky tomu bude v každém programu nejméně osm nežidovských kadetů.

Sám Wejdžbí je příslušníkem Drúzské komunity. Drúzové tvoří většinu z dvanácti menšinových pracovníků izraelských zahraničních služeb.

17.01.2008 00:00 8