Praha Jeruzalém

[IMG R 10501]Židovská populace na Západním břehu se v roce 2007 zvýšila o 5,2%, tedy o 14 000 lidí. Z původních 268 000 na konci roku 2006 na 282 000 na konci roku 2007.

Podle Ministerstva vnitra, které tato čísla poskytlo, se ve zvýšení odráží jak přirozený přírůstek, tak i přistěhovalectví do osad za Zelenou linií.

Statistiky přirozeně nezahrnují nelegální osady v regionu.
Významná část nárůstu byla zaznamenána ve velkých osadách charedim včetně Bejtar Illit, Modi?in Illit a Immanuel, kde byla porodnost výjimečně vysoká.

Nárůst se ale neomezuje pouze na komunitu charedim a byl zaznamenán i v sekulárních osadách jako je Maale Adumim, Givat Ze?ev a Ariel.

„Ideologické osady“ – izolované komunity v srdci regionu, které jsou většinou osídlené věřícími sionisty, prokázaly také zvýšení počtu obyvatel.

Pokles se překvapivě ukázal u židovské komunity v Hebronu, kde se počet snížil z 620 obyvatel na 607.

21.01.2008 00:00 10