Praha Jeruzalém

[IMG R 10528]Vrchní státní zástupce, Menachem Mazuz, v neděli rozhodl o tom, že policisté zapleteni do nepokojů v říjnu 2000, při kterých zemřelo 13 izraelských Arabů, nebudou obviněni.

Mazuz se rozhodl akceptoval názor Státního zastupitelství, které neshledalo důvod k tomu, aby měnilo rozhodnutí Policejní vyšetřovací komise, podle které není pro obvinění policistů dostatek důkazů.
Mazuz přezkoumal rozhodnuté poté, co se policie rozhodla žádného z policistů neobvinit.
„Je znepokojující a politováníhodné, že bylo při této události zabito 13 lidí. Trestní právo má nicméně striktní důkazní a trestní předpisy,“ řekl Mazuz.

„Poté, co byly všechny důkazy shromážděny a prozkoumány, včetně materiálů Orovy komise a Policejní vyšetřovací komise, nenalezli jsme důkazy, které by podporovaly trestní obvinění proti zasahujícím policistům. Musím proto prohlásit případ za uzavřený.“

Vrchní státní zástupce nicméně neuzavřel případ úplně. „Jsou zde dva incidenty, které potřebují další vyšetřování, což znamená exhumaci a pitvu některých již pohřbených těl, což umožní vyjmutí kulek a jejich porovnání se zabavenými zbraněmi.“

„Není tu ale zaručeno, že tento proces vyústí v jakékoliv obvinění,“ dodal Mazuz s tím, že vzhledem k nejistím okolnostem státní zastupitelství nevidělo důvod k překročení přání rodin tím, že by nařídilo exhumaci těl proti vůli rodin.

Orova komise v roce 2003 rozhodla, že vláda i policie protesty v říjnu 2000 nezvládla. Komise kritizovala tehdejšího premiéra, Ehuda Baraka, který v tomto směru nenavrhl žádný operativní krok.

28.01.2008 00:00 3