Praha Jeruzalém

[IMG R 10537]Ministerstvo zahraniční zvažuje, že bude prominentním izraelským umělcům, hudebníkům, tanečníkům a spisovatelům, udělovat čestný titul „kulturního velvyslance“, jako součást snah o zlepšení izraelské image ve světě. Izraelští představitelé také věří, že by tento titul mohl pomoci izraelským umělcům, otevřít jim dveře a propagovat je v zahraničí.

Návrh pochází z kanceláře Tzipi Livniové a volá po zřízení nezávislé ministerské komise, která by stanovovala kritéria a rozhodovala o tom, kdo titul obdrží.

Žádné nominace sice zatím nebyly učiněny, už se ale vynořila jména některých místních osobností včetně spisovatelů Amose Oze a Davida Grossmana, Izraelské filharmonie, taneční skupiny Batševa, Davida D?Ora, Chavy Albersteinové a sochaře Dannyho Caravana.

Představitelé ale zdůraznili, že tento nový titul není svázán s žádnými výjimečnými privilegii a že by se mělo jednat pouze o čestný titul.

01.02.2008 00:00 9