Praha Jeruzalém

Izraelské arabské město Šfaram se rozhodlo zúčastnit se na rozdíl od většiny arabských komunit oslav 60. výročí nezávislosti Izraele. Starosta, Ursan Jásin, a další místní představitelé se ve čtvrtek setkali se členy státní komise pověřené přípravou oslav, aby projednali, jakou formou se Šfarat do oslav zapojí.
Starosta Jásin chce ve městě velkou oslavu, protože podle jeho slov se 40.000 obyvatel Šfaratu cítí být součástí Státu Izrael. „Nechceme své děti vychovávat k nenávisti vůči této zemi. Je to naše země a my chceme žít v koexistenci s jejími židovskými obyvateli,“ prohlásil starosta.
Tato slova členy komise potěšila a ti přislíbili zahrnout město do celostátního dění v rámci oslav.

01.02.2008 00:00 17