Praha Jeruzalém

[IMG R 10220]Nizar Hassan, arabský vyučující z vysoké školy Sapir, který odmítl vyučovat izraelského záložáka, který přišel na přednášku ve své vojenské uniformě, byl vedením školy požádán, aby se studentovi za své chování omluvil. Jedině tak předejde ukončení pracovního poměru na škole. Jen jeden z členů výboru byl pro Hassanovo propuštění ze školy.

Právní zástupce vyučujícího tvrdí, že se tak Hassan choval v dobré víře, chtěl prý vidět ve třídě lidské bytosti, ne vojáky, ne Židy nebo Araby. Přítomnost uniformovaného studenta ho prý děsila. Reakce na studentovu uniformu tak prý byla reakcí strachu. Navíc se prý obával, že má student zbraň.

Členové školního výboru nicméně Hassanově verzi neuvěřili. Podle nich se tak prý spíše projevila Hassanova hluboká výhrada proti tomuto typickému symbolu. Navíc výbor poznamenal, že Hassanovy poznámky směrem ke studentovi byly naprosto neakceptovatelné a zaslouží si nejhlubší odsouzení. Výbor se proto rozhodl , že Hassan dluží studentovi omluvu za urážku a pohrdání. Výbor navíc vyučujícímu pohrozil, že pokud bude v takovémto stylu chování pokračovat, bude ze školy vyhozen.

Vyučující se během následujících týdnů musí studentovi omluvit, jeho omluva navíc musí obsahovat také zmínku o tom, že je zavázán respektovat uniformu izraelské armády a uznávat právo každého studenta přijít do třídy v uniformě.

Nebude respektována omluva, která nebude jasná, která nebude obsahovat zmínku o respektování izraelské uniformy a nebo bude obsahovat politické narážky. Vyučující navíc nesmí, až do chvíle než se omluví, na škole vyučovat.

Někteří studenti ale považují omluvu za nedostatečnou, odkazují se zejména na to, že to není zdaleka první prohřešek podobného druhu, který tento vyučující měl.

Související články:
Arabský vyučující odmítl učit rezervistu v uniformě
Arabský profesor, který odmítl učit studenta v uniformě, bude zřejmě propuštěn
Arabský vyučující odmítl jednat se studentkou s židovskou hvězdou na řetízku

01.02.2008 00:00 12