Praha Jeruzalém

[IMG R 10597]Ruští nacionalisté zatáhli do prezidentské kampaně antisemitismus. Vše se točí okolo údajných židovských kořenů Putinova kandidáta na prezidenta, Dmitryho Medveděva.

První zástupce premiéra, Dmitry Medveděv, který má díky Putinově podpoře téměř zaručený post prezidenta, se hlásí k ruské ortodoxní víře. Některé ruské nacionalistické skupiny však tvrdí, že příjmení jeho matky za svobodna, Šapošnikova, je židovské a Medvěděv se proto nehodí na post ruského prezidenta.
Medveděvův tým odmítl potvrdit nebo vyvrátit tvrzení o židovských kořenech Dmitryho Medveděva, Kreml odsoudil všechny formy antisemitismu.

Náboženské vyznání kandidáta na prezidenta se zatím nedostalo na stránky hlavních médií, čile se o něm ale diskutuje na pravicových internetových fórech.

„Je to všeobecné známé. Medveděv nikdy neskrýval své sympatie k judaismu,“ řekl Nikolai Bondarik, který vede ruskou nacionalistickou stranu v Medveděvově rodném Petrohradě.
„Prezident by měl být se svými lidmi spojen krví. Představte si, že by v Japonsku vládl čínský prezident,“ řekl.

Židovské kořeny předních politiků jsou pro ruské nacionalisty oblíbeným tématem. V 90. letech například tvrdili, že Boris Jelcin je Žid. Totéž se říkalo i o prezidentu Bushovi. Stejně tak je pravicovými extrémisty s židovstvím spojován Andrej Bogdanov.

Světový šachový šampión, Garry Kasparov, který má jednoho židovského rodiče, byl zase pravicovými extrémisty napadán, že právě kvůli svému původu nemá právo kritizovat pro-kremelské politiky.

27.02.2008 00:00 38