Praha Jeruzalém

[IMG R 10567]Egyptští politici jdou opět ruku v ruce proti Izraeli. Postaral se o to výrok, který měl údajně pronést izraelský velvyslanec v Egyptě, Šalom Cohen. Podle tohoto výroku by se hebrejština měla stát součástí egyptských školních osnov.

Údajný výrok se objevil nejprve v místních novinách, odtud ho převzala Al-Jazeera. Izraelský velvyslanec měl údajně prohlásit, že smlouva z Camp Davidu obsahuje klauzuli, která nařizuje Egyptu, aby se hebrejština dostala do egyptských osnov. To vše stačilo k zuřivé reakci proti Izraeli.

Ozvalo se zejména Muslimské bratrstvo, které požaduje, aby egyptská vláda oficiálně vyjádřila odmítnutí tohoto požadavku, protože se odchyluje od norem a poškozuje egyptskou společnost.

Stranou nezůstali ani egyptští zástupci vysokých škol. „Cohenův požadavek je novým ponížením Egypta, jeho vlády a národa,“ řekl dr. Abdul Sahan al-Masri, učitel anglické literatury. „Hebjreština je starý jazyk z minulosti a dokonce i izraelští autoři trpí malým zájmem o psaní v hebrejštině a jsou obvykle překládáni do cizích jazyků, řekl al-Masri.

Dodal, že vyučování hebrejštiny musí být na nižších školách a dalších institucích úplně zakázáno a že by hebrejština měla být vyučována jen na nejvyšších vzdělávacích stupních.

„Nechceme dát tomuto jazyku moc, kterou si nezaslouží. Stačí nám, že se ji lidí naučí v magisterských a doktorských stupních na sociálních vědách a to jen proto, aby se obeznámili s izraelskou společností, aby poznali nepřítele.“

Izraelští političtí představitelé zprávu odmítli a tvrdí, že velvyslanec Cohen nikdy takovou poznámku neučinil. Izrael dokonce již v minulosti tuto informaci vyvrátil.

„Je to několikaletý program, který se stal bohužel rutinou. Setkáváme se s fenoménem, který má vytvořit negativní obraz Izraele.“

Související článek:
V Egyptě je stále populárnější hebrejština

12.02.2008 00:00 8