Praha Jeruzalém

Izraelský parlament ve středu hlasoval ve prospěch uznání etiopského svátku Sigd jako národního svátku v Izraeli.

Židé v Etiopii slaví tento svátek, který symbolizuje obnovení dohody s Bohem a touhu komunity v diaspoře po Sionu, již 2 000 let. Svátek má svůj původ v obnovení dohody s Bohem po návratu na Sion z babylonského exilu v 6. století před naším letopočtem.

Svátek bude nyní oslavován vždy 29. dne měsíce chešvan a ti, co ho slaví, budou mít den volna.

01.02.2008 00:00 5