Praha Jeruzalém

[IMG R 10509]Palestinskou populaci na Západním břehu, v Gaze a Jeruzalémě podle zveřejněních výsledků posledního sčítání lid tvoří 3,76 milionů lidí. Před deseti lety to bylo 2,89 milionů.

Ve východním Jeruzalémě, který Palestinci vidí jako své budoucí hlavní město, bylo napočítáno jen 208 000 Palestinců. Toto číslo ihned komentovali palestinští představitelé. Například poradce pro jeruzalémské záležitosti, Hatem Abdel Kader říká, že se mu číslo nezdá relevantní a že všechny domácnosti podle něj nebyly při sčítání navštíveny.

Vysvětlení ale může být snadné – mnoho Palestinců s právem bydlet v Jeruzalémě se kvůli nedostatku bytů a také kvůli jejich velmi vysoké ceně odstěhovalo na blízká předměstí na Západním břehu.
Palestinci mají jednu z nejvyšších porodností na světě, čímž nutí izraelské Židy k úvahám, že by se v budoucnu mohli v historické oblasti Palestiny stát menšinou.

Výsledky palestinského sčítání ukazují, že na Západním břehu, v Gaze a Jeruzalémě žije 3,76 milionů lidí. Na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě 2,345 milionů a v Gaze 1,416.

10.02.2008 00:00 16