Praha Jeruzalém

[IMG R 10553]Papež Benedikt nařídil změny pasáží modlitby za Židy v latinské mši pro Velký pátek, kterou užívají tradicionalističtí katolíci.
Vatikánské noviny, l’Osservatore Romano, zveřejnily novou verzi modlitby v latině a informovaly, že by měla být používána tradicionalistickou minoritou od letošního velkého pátku, 21. března.

Kromě zmínky o „slepotě“ Židů zmizela z nové verze také věta, ve které je Bůh žádán, aby „odstranil závoj z jejich srdcí.“

I nová modlitba ale vyjadřuje přání, aby Židé uvěřili v Krista.

Proti staré verzi modlitby protestovaly židovské skupiny a žádaly papeže, aby ji změnil. Podle neoficiálního překladu z latiny se v nové modlitbě říká, „Modleme se také za Židy. Aby Bůh, náš Pán, osvítil jejich srdce a aby uvěřili v Ježíše Krista, spasitele všech lidí.“
Bůh je také žádán, aby „byl celý Izrael ochráněn.“

07.02.2008 00:00 9