Praha Jeruzalém

[IMG R 10584]Podle dvou nových studí, které by měly být prezentovány na konferenci Izraelské internetové asociace na konci měsíce v Ramat Gan, se sice užívání internetu mezi izraelskými Araby stále více rozšiřuje, stejně tak ale i rozdíl v přístupu k informačním technologiím mezi izraelskými Židy a Araby.

Podle jednoho z průzkumů je tento rozdíl patrný na přístupu k internetu. Mezi židovskou populací vzrostl počet připojení k internetu z domova u mezi lety 2002 a 2005 z 41,1% na 60,3%. U arabských domácností byl tento nárůst mnohem méně ostrý, ze 17,1% na 23,3%.

Statistika z roku 2007 ukazuje, že k nárůstu používání internetu stále dochází, i když velký rozdíl mezi oběma populacemi zůstává. Připojení k internetu využívá 72,5% Židů a 52,5% Arabů.

Důvodem může být to, že se Arabové méně setkávají s internetem ve svém zaměstnání, mezi arabskou populací je navíc mnohem negativnější přístup k technologiím, než je tomu u Židů. To prý ovlivňuje přístup obou populací k internetu mnohem více než plat, vzdělání, či počet hodin strávených v zaměstnání.
V arabském sektoru je tedy potřeba učinit ještě mnohé, aby si i tato část populace našla svou cestu k moderním technologiím. Jedná se zejména o vylepšení podmínek internetové infrastruktury v arabských městech, implementování tohoto vzdělání do arabských škol, vytvořit technická centra a dodat stránkám, zejména těm vládním, také obsah v arabštině. Snahy by se měly vést také v rovině přivádění Arabů do hi-tech oborů.

22.02.2008 00:00 10