Praha Jeruzalém

[IMG R 10566]Státní představitelé v neděli oznámily vrchnímu soudu, že všechny zdravotnické experimenty na vojácích izraelské armády budou prováděny pouze pod přísným dohledem ministerstva zdravotnictví a po schválení.
Stát také informoval, že protokol ministerstva zdravotnictví pro pokusy na lidech bude implementován mezi standardní nařízení izraelské armády.

Toto oznámení bylo učiněno poté, co organizace pro lidská práva „Lékaři pro lidská práva“ ve spojení s několika vojáky, protestovala proti lékařským pokusům na vojácích izraelské armády v aktivní službě.
Protest směřoval zejména proti používání izraelských vojáků v tajných experimentech při testování vakcíny proti Antraxu s kódovým označením Omer 2.

„Lékaři pro lidská práva“ se obrátili na soud před třemi měsíci a žádají, aby izraelská armáda zastavila lékařské pokusy na svých vojácích a žádají také vytvoření komise, která by tuto situaci prošetřila.
Izraelští vojáci, kteří se na soud obrátili, žádají kompenzaci za bolest a utrpení, které během experimentů podstoupili.

Experiment s vakcínou proti antraxu, Omer 2, se konal mezi lety 1999 až 2006 a zahrnoval asi 800 vojáků. Jeho součástí byla série sedmi injekcí, některé obsahovaly americkou vakcínu proti antraxu a jiné izraelskou.
„Lékaři pro lidská práva“ zastávají názor, že nebylo splněno několik etických náležitostí, včetně shromáždění informovaného souhlasu vojáků a sledování jejich  celkového zdraví a pohody na konci pokusu.

25.02.2008 00:00 5