Praha Jeruzalém

[IMG R 10070]Představitelé palestinských klanů v Hebronu se v neděli setkali se zástupci izraelských osadníků z oblasti a jednali spolu o snížení napětí mezi oběma stranami.

Za muslimské Araby se schůzky zúčastnili šejchové Abu Khader Džabri a Hadž Abu Ahram Abu Sneina, za osadníky představitel regionálního výboru Tzvi Katzover, bývalý poslanec Eljakim Haetzni a další představitelé osadníků. Setkání se zúčastnil také velitel brigády z Hebronu, plukovník Jehuda Fuchs,
Podle Izraelců šejch Džabri během schůzky řekl „nepovažuji vás za osadníky, ale za obyvatele. Toto město je stejně tak vaše jako naše.“

Židovští účastníci popsali setkání jako srdečné. Obě strany prý souhlasily s tím, že se pokusí žít společně v míru.

Krátce po setkání začaly brigády mučedníků od al-Aksa vydávat po městě prohlášení, ve kterém volají, aby bylo s účastníky sekání nakládáno s „železnou pěstí.“

Asi před pěti měsíci Džabri odmítl požadavek levicových aktivistů, aby podepsal příkaz umožňující jim zničení synagogy Hazon David poblíž vstupu do Kirjat Arba, o které Džabri tvrdí, že stojí na půdě, která patří jeho klanu.

Od té doby čekali osadníci na příležitost, aby šejchovi za jeho pomoc poděkovali.

11.02.2008 00:00 11