Praha Jeruzalém

[IMG R 10082]Asi 68% imigrantů, kteří přijeli do Jeruzaléma během posledních 4 let, je ze západních států. V posledních letech je Jeruzalém atraktivní zejména pro nové imigranty z Francie a severní Ameriky, kteří mají také významný vliv na trh z nemovitosti v hlavním městě.

Podle statistik ministerstva se většina nových olim (židovští přistěhovalci) definuje jako věřící. Asi 25% imigrantů z Francie se považuje za charedim, 65% za náboženské a 10% za lehce praktikující a sekulární.
Mezi imigranty ze severní Ameriky se 17% považuje za charedim, 72% za náboženské a 11% za sekulární.
Manželský pár z Francie se rozhodl do Izraele přicestovat kvůli rostoucímu antisemitismu ve Francii a rostoucímu pocitu, že již dále do té země nepatří. Oba si již našli práci a i když popisují přistěhování do Izraele jako náročné, zejména kvůli jazyku, nelitují a doufají, že si v Izraeli brzy zvyknou i jejich děti.

26.02.2008 00:00 3