Praha Jeruzalém

[IMG R 10595]Tři týdny po hospitalizaci kvůli mozkové mrtvici zemřel v úterý bývalý vrchní velitel izraelské armády, Dan Šomron.

Prezident Šimon Peres řekl, že byl Šomron rozeným bojovníkem a jedním z největších generálů, kterého kdy izraelská armáda měla. Nejvíce si ho prý vybavuje při akci na letišti Entebbe. Mnoho lidí tehdy plán operace považovalo za neproveditelný, Šomron nicméně trval na tom, že uskutečnitelný je.

Šomron se narodil v roce 1937 v kibucu Ashdot Jákov a mezi lety 1987 – 1991 sloužil jako vrchní velitel izraelské armády. Během tohoto období vypukla první intifáda a Šomron byl oponenty kritizován za způsob, jakým ji zvládal.

Po odchodu z armády působil jako předseda Israel Military Industries. V roce 1995 založil politickou stranu „Třetí cesta“, kterou ale před volbami do Knessetu opustil.

Během funkčního období Benjamina Netanjahua působil ve vyjednávacím týmu, který připravil hebronské dohody.

Před rokem byl Šomron jmenován výbory Knessetu, aby zhodnotil postup velení armády během války v Libanonu. Řekl, že „válka byla vedena bez jasného cíle nebo účelu“ a že současné vrchní velení musí „ozdravit“ armádu.

27.02.2008 00:00 12