Praha Jeruzalém

[IMG R 10609]Britské ministerstvo vnitra zaslalo dopis poslanci strany Likud, Mošemu Feiglinovi, v němž mu oznámilo, že mu neumožní vstup do země. Britská strana tento krok odůvodnila Feiglinovým požadavkem na vedení války proti Palestincům. Ministr vnitra, Jacqui Smith, prohlásil na adresu Feiglina: „Vaše přítomnost by neprospěla veřejnému blahu.“

Feiglin si nejprve myslel, že dopis je žert nebo podvrh, ale nejmenovaný britský novinář jej informoval o hodnověrnosti dopisu. Feiglin v odpovědi zaslané britské vládě sdělil, že nikdy neměl v úmyslu tuto zemi navštívit.

Zároveň však řekl, že důvody pro tuto podivnou iniciativu podniknutou vůči izraelskému politikovi by měly být prošetřeny.

Feiglin prohlásil, že Británii lze za okolností, kdy přijímá teroristy, považovat za zemi podporující terorismus. Zaútočil také na britské morální hodnoty – dopis vnímá spíše jako kompliment vzhledem k morálnímu úpadku britské společnosti. V závěru své odpovědi nasadil sarkastickou notu a řekl, že pokud by si někdy v budoucnu přál navštívit Británii, bude nucen podat žádost v oficiálním jazyce – arabštině.

11.03.2008 00:00 7