Praha Jeruzalém

[IMG R 10015]Nedávno založená Národní nouzová správa připravuje na duben několikadenní masové cvičení civilní obrany zaměřené na zvládání výjimečného stavu.  Důvodem pro konání takového cvičení, považovaného za největší v historii Izraele, je možná eskalace konfliktu se Sýrií a snahy Íránu o produkci jaderných zbraní. Ze strany Izraele však jde o připravenost, nikoli o očekávání války – alespoň tak se snaží veřejnost přesvědčit politici.
Cvičení bude zahájeno v neděli 6. dubna. V jeho rámci budou Izraelci simulovat například zasažení nemocnice raketou Grad. Na cvičení se bude podílet policie, domácí fronta armády a další armádní sekce, všechny nemocnice, požárníci a záchranářské týmy, Červená Davidova hvězda, zapojí se i vláda, která se sejde na mimořádném zasedání.

18.03.2008 00:00 14