Praha Jeruzalém

Během několika příštích dnů bude mezi izraelské děti rozdáno téměř milion knížeček připravujících děti na mimořádné situace. Knížky jsou součástí kampaně Domácího velitelství izraelské armády pořádané ve spolupráci s ministerstvem školství.

Asi 800 000 brožurek s instrukcemi v hebrejštině a arabštině si klade za cíl připravit děti na různé mimořádné situace. Balíček obsahuje soubor instrukcí pro učitele a CD s vysvětlivkami a bude rozdán během právě probíhající druhé fáze kampaně „Být chráněn znamená být připraven“, která začala před dvěma měsíci.
Příprava studentů na denní bázi zaměřená na praktické věci by prý měla přinést lepší výsledky a děti by tak měly mimořádné situace lépe zvládat a zvládat je organizovaně.

Příští rok by se měl program ještě dále rozšířit. Nyní budou speciální hodiny vyučovány jen u studentů pátých tříd. V následujících měsících by se k nim měly přidat i první, třetí, sedmé, deváté a jedenácté třídy, kde se studenti během čtyř vyučovacích hodin naučí, jak se mají chovat při mimořádných situacích včetně zemětřesení, raketových útoků a útoků nekonvenčními zbraněmi.

13.03.2008 00:00 6Zdroj: Redakce Israel.cz