Praha Jeruzalém

[IMG R 10573]Nový plot, který má být vybudován na hranici Izraele a Egypta, bude tvořen dvěma částmi tzv. „chytrého plotu“, který se bude táhnout v délce 84 km. Tato překážka dokáže identifikovat jakýkoliv kontakt s plotem a předat informace do speciálních kontrolních místností.

Výstavba plotu, který vyjde zhruba na 1,4 miliardy šekelů (více než 65 miliard korun), bude zahájena během tří měsíců a bude trvat asi 2 roky.

Každá postavená část plotu bude okamžitě předána izraelské armádě.

Už před odchodem Izraelců z Gazy považovalo nejvyšší vojenské velení izraelsko-egyptskou hranici (asi 236 km dlouhou) za hlavní zranitelný bod s ohledem na hrozbu terorismu. Největší obavy jsou z toho, že se teroristé dostanou nejprve z Gazy do Egypta a odtud pak přes poměrně snadno prostupnou hranici do Izraele. Hranice s Egyptem již nyní slouží i k poměrně hojným kriminálním aktitivitám, když zde dochází k pašování drog a prostitutek.

K posunu při hledání řešení na této hranici přispěl sebevražedný teroristických útok ve městě Eilat v lednu 2007, kdy se začalo pracovat na plánu „Přesýpacích hodin“, který navrhoval vybudování hraničního plotu. Ten však nikdy postaven nebyl.

Nyní budou podle plánu vybudován plot ve dvou sekcích jižní hranice. Ostatní části hranice mají přirozené překážky a je proto problém se tudy do Izraele dostat.

15.03.2008 00:00 17