Praha Jeruzalém

[IMG R 10636]Dal Adolf Eichmann, muž, který je považován za architekta konečného řešení, během války příkaz k ochraně životů asi 800 Židů? Podle nepotvrzené zprávy britských novin Sunday Times, držel nacistický vůdce stovky Židů v nemocnici v německém hlavním městě, kde zůstali nezraněni až do osvobození Německa.

V britských novinách se hovoří o tom, jak sovětští vojáci objevili židovské přeživší v budově nemocnice ve čtvrti Wedding, když oblast dům od domu prohledávali. „Kdo jste?“ ptal se jeden z velitelů. Když odpověděli, že jsou Židé, zeptal se, „Vy jste Židé? Proč ještě nejste mrtví?“

Podle Sunday Times byli někteří z přeživších kolaboranti, špióni, nebo životní partneři vlivných Němců. Většině z nich se podle novinové zprávy dostávalo ochrany od vysoce postavených nacistických představitelů. Jiní byli zaměstnanci nemocnice, která byla původně vybudována pro Židy a u které Eichmann trval na tom, aby i během války v této kapacitě sloužila.

Nacisté umožnili nemocnici, která byla založena v roce 1914, fungovat i pod řízením židovského lékaře, Waltera Lustiga, a pod dohledem důstojníka Gestapa, který se zodpovídal přímo Eichmannovi.
Podle Sunday Times byla jedním z cílů Eichmanna, proč udržovat nemocnici v chodu, snaha oklamat Berlíňany ohledně osudu Židů.

„Se stále fungující židovskou nemocnicí, s židovskými lékaři a sestrami, které se stále staraly o nemocné, bylo možné šířit lži o tom, že Hitler nemá v plánu vyhladit německé Židy,“ vysvětluje se v článku.
Nacistické plány pro Židy se nicméně staly brzy jasnými a když začaly deportace do koncentračních táborů, někteří z místních Židů do nemocnice přišli a hledali zde útočiště.

Ti, co zde válku přežili, byli podle článku většinou Židé ze smíšených manželství a také mnoho děti, často sirotků, jejichž „židovství“ nemohlo být kvůli nedostatku dokumentů přesně stanoveno. Jakékoliv jiné záznamy, které na místě existovaly, byly nacisty zničeny několik dní před příchodem Sovětů.

18.03.2008 00:00 14