Praha Jeruzalém

Palestinské centrum pro výzkum veřejného mínění v Bejt Sahúru na Západním břehu zveřejnilo data výzkumu z přelomu února a března provedeného mezi 1220 Palestinci ze Západního břehu, Pásma Gazy a Východního Jeruzaléma. Nejzajímavějším údajem výzkumu je míra podpory sebevražedných atentátů: 40,2 procent. Nesouhlas s prováděním sebevražedných atentátů vyslovilo 49,4 procent. Na otázku, zda sebevražedné atentáty poškozují palestinské národní zájmy odpovědělo 49,1 procent kladně, naopak podle 40,1 procent jsou prospěšné.
Současné příměří s Izraelem přitom podporuje 73 procent Palestinců.
68,5 procent dotázaných má obavy nebo velmi silné obavy o svou osobní bezpečnost. 72,6 procent označilo ekonomickou situaci na palestinských teritoriích za špatnou. 44,3 procent uznalo, že ekonomická pomoc Palestincům ze strany USA a EU přispívá značnou měrou k jejich blahu. 59,2 dotázaných je proti rozmístění mnohonárodnostních jednotek v Pásmu Gazy, zatímco 38,4 procent s ním souhlasí.

13.03.2008 00:00 5Zdroj: Redakce Israel.cz