Praha Jeruzalém

[IMG R 10631]

Antisemitismus včetně vládami podporované nenávisti vůči Židům a Státu Izrael se podle amerického Ministerstva zahraničí během posledního desetiletí značně rozšířil. Americká velvyslanectví ve světě zaregistrovala nárůst počtu útoků na Židy, jejich majetek, instituce a náboženská zařízení.

Institut Stephena Rotha na Tel Avivské univerzitě zaznamenal v roce 2006 celkem 593 případů vážných protižidovských incidentů, z nichž bylo 277 útoků na Židy a 105 případů škod na synagogách. Více než polovina incidentů se odehrála v Západní Evropě. Například v roce 2006 byl u Paříže nalezen zraněný spoutaný mladý Žid, který krátce poté na násedky svých zranění zemřel.

Nápadným rysem nového antisemitismu je jeho zástěrka rádoby legitimní kritikou sionismu a politiky Státu Izrael, která vede k šíření předpojatosti vůči Židům. Toto je běžné na Blízkém východě a v muslimských komunitách na Západě, a dokonce je to podporováno některými aktivitami OSN. OSN například bývá vyzýváno, aby na základě nevěrohodných zpráv prošetřovalo údajné izraelské zločiny proti lidskosti, čímž dále poškozuje vnímání Izraele a Židů.

Mezi režimy přímo podporující nenávist vůči Izraeli a Židům patří především Írán, Sýrie, Venezuela, Bělorusko, Saúdská Arábie a Egypt. V Polsku je šiřitelem nepokryté nenávisti soukromé rádio Maryja. Tradiční antisemitismus je problémem zejména ve východní Evropě, na Ukrajině a v Rusku. Nárůst antisemitismu byl zaznamenán ve Francii, Německu, Británii a dále také v Argentině, Austrálii, Kanadě a Jižní Africe.

15.03.2008 00:00 16