Praha Jeruzalém

[IMG R 10127]Nechvalně známý výbor pro lidská práva OSN, většina jehož členů jsou státy, které jsou organizací Freedom House považovány za nesvobodné nebo jen částečně svobodné, učinil další krok proti Izraeli.

Zvláštním vyšetřovatelem izraelských akcí v teritoriích na funkční období šesti let jmenoval bývalého amerického židovského profesora, Richarda A.Falka.  Richard A.Falk, který dříve působil jako vyučující práva na univerzitě v Princetonu je snad vším, jen ne nezávislým, nestranným a objektivním odborníkem.

Jeho zaujatost vůči Izraeli je všeobecně známa. Několikrát již vystoupil proti Izraeli, například když přirovnal Izrael k nacistům, hovořil o „palestinském holokaustu“ a o izraelských genocidiích tendencích. Zúčastnil se také mise OSN, jejíž výsledkem bylo konstatování, že sebevražedné bombové útoky jsou platnou metodou boje.

Tento krok ale není v případě Výboru pro lidská práva ničím překvapujícím. Výbor se ve své práci zabývá téměř výhradně Izraelem. Opomíjí zcela například situaci lidských práv na Kubě, v Severní Koreji nebo Íránu.

Jen velmi okrajově se věnoval například situaci v súdánském Darfúru. Tento přístup je jednoznačně dán složením výboru. Většinu křesel ve výboru mají africké a asijské regionální skupiny a Organizace islámské konference má většinu v každé z nich. Západní státy nemají potřebný počet hlasů, aby byly schopny rozhodování výboru ovlivnit.

Značně výmluvný je například i fakt, že klíčové posty zastává také Írán nebo Libye.

28.03.2008 00:00 5