Praha Jeruzalém

Zdá se, že se Hamás s Fatahem předhánění ve svých snahách přimět palestinské děti, aby nenáviděly Izrael. Hamás má sice myšáka Farfúra, včelku Nahúl a králíčka Assuda, nyní se ale rozhodl využívat ve své propagandě v notné míře také tématiku holokaustu.

Palestinské děti se v Pásmu Gazy sešly na výstavě, která měla zobrazovat „izraelský holokaust“. Děti stály podél makety kremační pece, do níž byly nastrkány panenky, které měly symbolizovat palestinské děti. Vše bylo tradičně doplněno znaky hákového kříže a Davidovy hvězdy.

Téma holokaustu ale není ve snahách o indoktrinaci palestinských dětí ničím novým.
Palestinská samospráva využívala tématiku holokaustu ještě o pár let dříve. Stejné je i sdělení o tom, že Židé údajně pálí palestinské děti v kremačních pecích.

Část palestinského muzikálu, který byl vysílán v roce 2004, také zahrnuje tématiku kremačních pecí a dá se tedy říci, že Hamás není ve své současné propagandě příliš originální.

„Oni (Izraelci), jsou ti kdo spáchali holokaust, jejich nůž řeže do délky i šířky našeho masa. Otevřeli pro nás pece, aby upekli lidské bytosti. Když přestane pec pracovat, zapálí sto dalších.“
21.03.2008 00:00 15Zdroj: Redakce Israel.cz