Praha Jeruzalém

[IMG R 10120]Podle průzkumu BBC je Izrael v hodnocení své globální image na předposledním místě, hůře je na tom už jen Írán. Průzkumu se zúčastnilo 17 000 lidí z 34 zemí světa, kteří se vyjadřovali ke 14ti vybraným státům
Určitou útěchou může být snad jen to, že letos Izrael dosáhl percentuálně lepšího výsledku než v loňském roce. Vloni ho negativně vidělo 57% respondentů, letos „jen“ 52%.

Írán hodnotilo pozitivně 20% lidí, negativně 54%. Hlavním zdrojem negativního pohledu na Írán je zřejmě jeho jaderný program.

Třetí od konce je Pákistán.

Postavení USA se začalo zlepšovat, oproti EU, Brazílii, Číně a Rusku, je na ale ně stále pohlíženo více negativně. Jen za poslední rok se hodnocení USA zlepšilo o 4%.

Americký vliv ve světě je nepozitivněji vnímán v Keni, na Filipínách, v Izraeli, Nigérii, Ghaně a střední Americe. Nejnižší pozitivní hodnocení pak USA měly v Mexiku, Argentině, Egyptě, Indi a Rusku,
Nejvíce negativně pak byly USA hodnoceny lidmi v Turecku a Egyptě.

03.04.2008 00:00 5