Praha Jeruzalém

[IMG R 10701]Komunikační satelit Amos 3 byl po čtyřech dnech zpoždění způsobeném závadou úspěšně vynesen na oběžnou dráhu. Předchozí start, jemuž na kosmodromu v kazašském Bajkonuru přihlížel také izraelský prezident Šimon Peres, byl odložen pouhé minuty před plánovaným vynesením satelitu nosnou raketou.
Závada se nacházela na podpůrném ramenu satelitu, nikoli na satelitu samotném.

Satelit, který má po 12 letech nahradit svého předchůdce Amos 1, navrhla společnost Space-Communication Ltd. (Spacecom) a vyrobila jej Israel Aerospace Industries. Cena satelitu je 170 milionů dolarů a předpokládaná životnost 18 let. Přípravy na vynesení satelitu byly součástí oslav 60. výročí založení nezávislého Státu Izrael.

28.04.2008 00:00 15