Praha Jeruzalém

[IMG R 10407]
Knesset ve středu konečně schválil dlouho očekávaný zákon pro izraelské záložáky. Pro zákon hlasovala většina členů Knessetu (61). Zákon do Knessetu navrhli poslanci, Avšalom Vilan a Danny Jatom.
Zákon pokrývá povinnou službu v zálohách, její délku, omezení a náhrady.

Nový zákon stanovuje, že záložák nebude povolán do služby na déle než 54 dní během tříletého období. V případě velitelů se nesmí jednat o více než 70 dní během tří let, u důstojníků pak služba v zálohách nesmí převyšovat 84 dní během tří let.

Zákon dále stanovuje, že aktivní služba v zálohách nesmí překračovat 25 dní a že záložák nebude povolán k nebojové službě víckrát než jednou za tři roky, pokud si to ovšem nebudou vyžadovat bezpečnostní důvody.

Na příslušníky záloh se pak budou vztahovat další daňové prázdniny, nezaměstnaní nebo pobírající minimální plat dostanou kompenzaci až do částky 5 000 šekelů (asi 22 600 Kč). Vojákům navíc bude kompenzována ušlá mzda.

03.04.2008 00:00 4