Praha Jeruzalém

Nejvyšší soud vydal precedens ustavující rozhodnutí přiznávající mesiánským Židům právo na občanství. Před 15 lety soud odmítl požadavek mesiánských Židů, aby byli uznáni za Židy a automaticky získávali izraelské občanství dle Zákona o návratu.
Od té doby byly odmítány veškeré žádosti o přiznání občanství podané mesiánskými Židy. Před dvěma lety však skupina nových imigrantů podala stížnost k Nejvyššímu soudu poté, co jim Ministerstvo vnitra odmítlo udělit status imigrantů a přiznat občanství podle Zákona o návratu.
Status imigrantů a občanství nezískávají jako Židé definovaní Zákonem o návratu, ale jako potomci židovských otců, jak k tomu opravňuje novela Zákona z roku 1970.

24.04.2008 00:00 5