Praha Jeruzalém

[IMG R 10660]Patnáct let poté, co členové dvou beduínských kmenů z jihoizraelského regionu Ovdat protestovali před kanceláří premiéra, schválil Národní výbor pro plánování a výstavbu vytvoření trvalého místa k bydlení pro Beduíny v oblasti. Bude se jednat o sedmou trvalou komunity vystavěnou v Negevu pro beduínský sektor.

Rozhodnutí výboru předcházelo rozhodnutí vlády, podle kterého je vytvoření takové komunity v oblasti nezbytné. Stavební plány připraví Izraelská územní správa, poté budou prověřeny Regionálním výborem pro plánování a výstavbu.

Vytvoření osady bude znamenat také vyklizení a kompenzaci Beduínů, kteří tu v neuznaných osadách žijí.

02.04.2008 00:00 5