Praha Jeruzalém

Šest fregat loďstva NATO pod velením admirála tureckého námořnictva připlulo v pondělí do izraelského přístavu v Haifě, aby se zúčastnilo společného cvičení s Izraelským námořnictvem. Cílem bylo zlepšit a posílit spolupráci mezi námořnistvem NATO a Izraele.

Při této příležitosti byl na lodi Sailihreis uspořádána slavnostní večeře, jíž se zúčastnili velvyslanci zemí, jejichž plavidla dorazila do Izraele. Během jejich návštěvy proběhla demonstrace schopností námořních sil.

O tom, že Izrael posiluje své vztahy s NATO svědčí i to, že Izrael letos poprvé vyslal zmocněnce z námořnictva do velitelství NATO v Neapoli, aby pracoval jako prostředník odpovědný za koordinaci a přenos informací mezi izraelskou armádou a NATO.

02.04.2008 00:00 6Zdroj: Redakce Israel.cz