Praha Jeruzalém

[IMG R 10351]Nedávný průzkum, provedený Market Watch pro Izraelské hnutí pro progresivní judaismus ukázal, že 38% sekulárních izraelských Židů vždy nebo často jí košer jídlo a 36% zapaluje šabatové svíce.

Oproti tomu se košer nestravuje 50% sekulárních izraelských Židů a 47% z nich nikdy nezapaluje šabatové svíce. 20% respondentů chodí pravidelně do synagogy, naopak nikdy do synagogy nechodí 42%.

U tradicionalistických Židů chodí pravidelně do synagogy 67% lidí, šabatové svíce zapaluje 87% a 94% dodržuje zásady košer.

Sekulární Židé byli také dotázáni, zda se cítí blíže k progresivnímu hnutí, nebo naopak k ortodoxnímu. 49% upřednostnilo progresivní hnutí, jen 10% pak ortodoxní. Čtvrtina odpověděla, že se neidentifikuje s žádným náboženským hnutím.

71% sekulárních Židů dále souhlasí s přidáním liberálních židovských témat do školních osnov, proti tomuto nápadu je 24%.

26.05.2008 00:00 2