Praha Jeruzalém

[IMG R 10729]Dopis Alberta Einsteina, o kterém jsme vás informovali, byl ve čtvrtek v Londýně vydražen za 404 000 dolarů, tedy za více než 25krát větší částku, než byla vyvolávací cena. Aukční síň Bloomsbury nechtěla zveřejnit jméno kupujícího, uvedla jen tolik, že se jedná o někoho s vášní pro fyziku a vše kolem ní.

Einsteinův dopis pochází z roku 1954 a Einstein ho napsal filozofovi Ericu Gutkindovi. Obsahuje Einsteinův pohled na náboženství.

„Slovo bůh pro mě není ničím víc než vyjádřením a produktem lidské slabosti, Bible sbírkou čestných, ale i tak primitivních legend, které jsou pěkně dětinské,“ píše v něm Einstein.

„Pro mě je židovské náboženství, stejně jako všechna ostatní, vtělením těch nejdětinštějších pověr,“ píše se v dopise. „A Židé, ke kterým rád patřím a k jejichž mentalitě mám hluboký vztah, pro mě nejsou hodnotnější, než všichni ostatní lidé.“

„Kam až sahá má zkušenost, nejsou lepší než jiná lidská skupina, i když jsou lépe ochráněni před tou nejhorší rakovinou nedostatkem moci. Jinak na nich nevidím nic „vyvoleného.“

Albert Einstein je známý zejména díky své teorii relativity. Již méně se ví, že byl v roce 1952, po smrti prezidenta Weizmanna, požádán, aby se stal prezidentem Izraele. Einstein tehdy nabídku odmítl a napsal: „Jsem hluboce pohnut nabídkou našeho státu Izrael a zároveň smutný a zahanbený, že ji nemohu přijmout.“

Albert Einstein také patřil mezi význační světové osobnosti, které vystoupily proti rozsudku trestu smrti pro Miladu Horákovou. Albert Einstein tehdy poslal telegram tohoto znění prezidentu Gottwaldovi:

Prosím Vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldřichem Peclem a Janem Buchalem. Byli oběti nacismu, vězňové německých koncentračních táborů. Jsem hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít.

18.05.2008 00:00 29