Praha Jeruzalém

[IMG R 10116]Náměstek ministra pro náboženské dotace ve vládě Hamásu, Saleh Riqab, byl dotazován v pořadu televizní stanice Hamásu, Al-Aksa.

Jak už se u Hamásu stalo zvykem, využívá ve své protiizraelské propagandě klasické antisemitské prvky. Ty prostupují i následující video, které obsahuje část zmíněného rozhovoru.

Nechybějí zmínky o nadvládě Židů, snaze Židů ovládnout svět, Svobodném zednářstvu a jako zdroj informací jsou mimo jiné předkládány Protokoly sionských mudrců.

Pořad byl vysílán 14. května 2008.

 


 

Saleh Riqab: Cílem sionistického hnutí je vytvořit stát v Palestině, který se stane základnou pro ovládání světa. Jeho dalším cílem je zničit náboženství, proti kterým vystupuje, zejména pak islám. Kazit hodnoty a morálku, šířit přípustnost a sex, a vytvářet morální poklesek. Přišli s mnoha způsoby jak toho dosáhnout.

Vytvářeli například filozofické teorie, které ničí náboženství a morálku. Francouzský sociolog, Émile Durkheim, založil teorii vytváření náboženství, které ho připisuje důvodu – což znamená, že náboženství nepochází od Boha. Je to známé jako teorie „kolektivního myšlení.“
Jean-Paul Satyre, zakladatel existencionalismu, který je založený na atheismu, byl slavným francouzským Židem.
Psycholog Freud, který interpretoval vztah dítěte s jeho matkou jako sexuální, při přebírání ceny řekl: Nikdy jsem se nevzdal svého judaismu.“

Existují také teorie, které byly vytvořeny nežidy, ale oni je i přesto, že vědí, že jsou vědecky nesprávné, šíří. Například Darwinova teorie. Darwin nebyl Žid, oni ale jeho teorii využívají. I když se objevily nové Darwinistické teorie, rozšiřují tu původní, protože teorie „přežije ten nejsilnější“ slouží koloniálním potřebám.

Moderátor: To říká teorie.

Saleh Riqab: Ano, slouží to cílů světového Židovstva. Vytvořili navíc ničivá hnutí, aby proti náboženství a morálce bojovali, aby korumpovali vůdce po celém světě, a aby ničili sociální vztahy mezi národy. Bylo to vedeno Svobodným zednářstvem, které bylo založeno třemi prominentními Židy, z nichž první byl Herodes.

Je to dlouhý, dobře známý příběh – role Židů ve tvorbě zednářského hnutí. Svobodní zednáři využívali různé metody k tomu, aby dostali politické, filozofické a literární vůdce na kolena. Pamatuji si jména arabských vůdců – někteří jsou již mrtví, jiní stále žijí, kteří vstoupili do zednářského hnutí. Byli sesazeni. Byli mezi nimi dokonce i Palestinci. Rád bych něco řekl? nechci zmiňovat jména. Diváci budou vědět co tím myslím.

Existuje kniha, která se jmenuje „Les Fous de la Paix“, kterou napsali dva židovští novináři. Mám její výtisk. Byla přeložena do arabštiny a já jsem si ji přečetl. Zmiňuje, že jeden z architektů Dohod z Osla, se setkával s židovskými vyjednávači v hotelu v Británii. Podle této knihy byl ve vedlejším pokoji syn palestinského vyjednávače s dcerou Židů a zamkli dveře. Pak byl palestinský vyjednávač sesazen.

[?]

Vidíme to jasně v amerických volbách. Demokraté i Republikáni soutěží v tom, aby potěšili židovský stát. To je důvod, proč když Demokrat přijede do okupované Palestiny, nasadí si na hlavu čapku, jde ke Zdi nářků, mlátí hlavou proti zdi a říká: „vaše filozofie a potřeba vás potěšit je nyní v mé hlavě.“ Všichni spolu soutěží, ale Židé udržují rovnováhu a vždy preferují sionistické křesťany.

Když se Demokrat dostane k moci, jako Bill Clinton – který jim v Oslu a kdekoliv jinde dobře sloužil, a sloužil jim téměř i podruhé v Camp Davidu, pak ale učinil některá prohlášení, která se jim nelíbila – co sionisté udělali? Poslali mu židovku Monicu, se kterou měl Clinton sex v Bílém domě. Clinton odešel, existují ale tisícovky stran dokumentující jeho sexuální zvrhlost, protože měl sex v Bílém domě. Četl jsem zprávu, podle které Clinton volával arabským vůdců a hovořil s nimi, zatímco s ním ona měla sex.

Moderátor: Můj Bože.

Saleh Riqab: Tyhle věci jsou zdokumentované, Arabové je ale nečtou.

[?]

Protokoly sionských mudrců, které jsou produktem basilejského kongresu z roku 1897, hovoří o tom, jak by Židé měli převzít kontrolu nad světem, zejména nad USA. Bylo tam rychlé převzetí hlavních masmédií, protože masmédia na Západě utvářejí jejich mentalitu a náhledy. Mnoho nečtou, pouze poslouchají.

27.05.2008 00:00 10Zdroj: Redakce Israel.cz