Praha Jeruzalém

[IMG R 10710]Soud v Nazaretu ve čtvrtek vyhověl žádosti Islámského hnutí o připomenutí Nakby – dne, kterým si Arabové připomínají vyhnání Palestinců v roce 1948 (nerozlišuje se mezi Palestinci, kteří byli ze strategických důvodů ze svých vesnic vyhnáni, kteří odešli na základě výzev arabských vůdců, kteří uprchli před válkou, případně odešli z jiných důvodů). Shromáždění se bude konat příští pátek v Kfar Qana.

Hnutí se obrátilo na soud poté, co starosta vesnice, státem dosazený Ilan Gavrieli, odmítl shromáždění povolit. Policie sice shromáždění povolila, Gavrieli ho ale zakázal po konzultaci s ministerstvem vnitra na základě toho, že se jedná o shromáždění politické povahy a jako takové nesmí být pořádáno v zařízení, které patří výboru vesnice.

„Byli jsme si jistí, že soudce schválí naše postavení. Nepovolení shromáždění by bylo porušením svobody slova,“ řekl šejch Kamal Khatib, zástupce severní větne hnutí.

Letos se Islámské hnutí rozhodlo spojit Nakbu s oslavami narození proroka Mohameda a uspořádají jedno velké shromáždění na stadionu ve vesnici.

02.05.2008 00:00 5