Praha Jeruzalém

[IMG R 10785]Původně hrozili tím, že se vyhnou službě v armádě, armádu odsuzovali a vyjadřovali ztrátu ideologie a pocit, že sem nepatří. Původní dojem tedy byl, že věřící náctiletí z Guš Katif (blok bývalých izraelských osad v Pásmu Gazy, které byly vyklizeny při izraelském stažení z Gazy), ztratili veškerou touhu v armádě sloužit, zejména pak v elitních jednotkách.

Uběhlo ale několik let od izraelského stažení z Gazy a realita ukazuje pravý opak. 80% mladých lidí, kteří v Guš Katif žili a byli donuceni (mnohé musela odvézt až izraelská armáda) odejít ze svých domovů, a kteří jsou momentálně v armádě, slouží v elitních jednotkách. Stejné je i toto procento u nových branců, kteří svou službu teprve zahájí.

Zbývajících 20% jsou lidé s nízkým zdravotním profilem (na základě svého zdravotního stavu nemohou být přijati ke službě u elitních bojových jednotek) nebo lidé z rodin se špatnou ekonomickou situací. V protestu proti stažení z Gazy se nakonec rozhodlo do armády nenastoupit jen několik lidí.

Podle statistických informací slouží většina mladých lidí, kteří žili v Guš Katif, v brigádách Golani a Tzanchanim (výsadkáři). Výslovně si jednu z těchto brigád zvolili. Většina z nich je navíc u elitních jednotek těchto brigád.

06.06.2008 00:00 7