Praha Jeruzalém

[IMG R 10281]Premiér Olmert prohlásil ve svém projevu ke Dni Jeruzaléma, že „suverenita Izraele v posvátném Jeruzalémě je věčná“ a že touha Izraelců po míru nestojí v protikladu vůči absolutní loajalitě k Jeruzalému a jeho jednotě.

„Jeruzalém je srdcem židovského národa; po tisíce let se Židé modlili obráceni k městu a Chrámové hoře třikrát denně. Před jednačtyřiceti lety byl Jeruzalém osvobozen a sjednocen ve válce, která nám byla vnucena,“ řekl premiér Olmert. „Tisíce let poté, co David a Šalamoun žehnali městu v Chrámu, se Jeruzalém vrátil do židovských rukou. Jeruzalém byl osvobozen krví bojovníků, ale jeho sláva není odvozena z násilí, nýbrž z pokoje. Připomeňme si dnes padlé vojáky, kteří dali Izraeli jeho největší vítězství.“

Prezident Šimon Peres v projevu řekl, že vojáci, kteří padli v Šestidenní válce, jsou těmi, kteří umožnili vybudování Izraele, jenž je velký, byť ne rozlohou.

02.06.2008 00:00 9