Praha Jeruzalém

[IMG R 10816]Většina 65 poslanců Knessetu v pondělí schválila v prvním čtení návrh zákona stanovující, že pokud vláda a Knesset schválí postoupení izraelské půdy, bude toto rozhodnutí do 180 dní předáno občanům k hlasování v referendu.

Vrácení území držené Izraelem tedy podle tohoto zákona nejprve schválí vláda, pak o něm bude hlasovat Knesset a následně rozhodnou občané v celonárodním hlasování. Tento poslední krok však nebude podniknut, jestliže stažení odsouhlasí nejméně 80 poslanců Knessetu (tj. dvě třetiny z celkového počtu 120 podlanců).

Zákon se vztahuje na území, na nichž má Izrael suverenitu, tedy na Golanské výšiny a Východní Jeruzalém, nikoli na Západní břeh.

Podle poslance Jisraele Katze, který vede „golanskou lobby“ v Knessetu, je tento zákon vítězstvím pro ty, kdo se staví proti izraelskému stažení z Golan. Knesset podle něj svým hlasováním poslal jasnou zprávu izraelskému premiéru Olmertovi a syrskému prezidentu Assadovi o tom, že se Izrael Golanských výšin nevzdá.

01.07.2008 00:00 7