Praha Jeruzalém

Necelý metr vysoká kamenná deska s 87 řádky hebrejského textu pocházející z doby před přelomem letopočtu vyvolala intenzivní debaty v kruzích archeologů a biblistů. Deska nalezená v Jordánsku u Mrtvého moře je vzácným příkladem kamenného artefaktu s inkoustovým nápisem, jakási kamenná obdoba Kumránských svitků.

Text je na některých místech poškozen, ale je jisté, že jde o mesiánský nápis z doby před Ježíšem. O autentičnosti artefaktu se nepochybuje. Nápis hovoří o trpícím mesiáši, princi princů, který zemře a po třech dnech bude vzkříšen, což naznačuje, že doba kolem přelomu letopočtů byla byla charakteristická mesiánstvím a že ideje mesiáše byly součástí židovské tradice a nikoli výsadním znakem pozdějšího křesťanství. Koncept trpícího mesiáše, který bude po třech dnech vzkříšen, byl v době Ježíše Krista již dávno zaveden.

Deska byla objevena asi před deseti lety a odkoupena izraelsko-švýcarským sběratelem starožitností, který až po několika letech zjistil díky izraelské odbornici na hebrejské nápisy, jak unikátní kus ve své sbírce má.

07.07.2008 00:00 16Zdroj: Redakce Israel.cz