Praha Jeruzalém

Celkem asi 500 lidí se v pátek sešlo na vojenských hřbitovech v Haifě a Nahariji, aby byli přítomni odhalení náhrobních kamenů unesených izraelských vojáků Ehuda Goldwassera a Eldada Regeva.

Na vojenském hřbitově v Haifě se u hrobu Eldada Regeva sešlo v pátek ráno asi 200 lidí. Regevův otec Zvi a bratři Benny, Ejal a Ofer recitovali kadiš.

O něco později se u hrobu Ehuda Goldwassera na vojenském hřbitově ve městě Naharija sešlo asi 300 lidí, kadiš recitoval jeho otec Šlomo.

Obou ceremoniálů se zúčastnili také rodiče dalšího uneseného vojáka, Gilada Šalita, Aviva a Noam Šalitovi.

[IMG L 10079][IMG R 10080]

16.08.2008 00:00 12