Praha Jeruzalém

[IMG R 10362]Odborníci odpovědní za dohled nad íránským jaderným programem zjistili po pečlivém přezkoumání, že ze zásob v jaderném zařízení Isfahan zmizelo 50 až 60 tun obohaceného uranu vhodného pro výrobu pěti až šesti jaderných bomb.

Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) mají přístup pouze ke konečným  fázím procesu zpracování uranu a k odebrání chybějících desítek tun uranu došlo v některé z ranějších fází.

Tyto zásoby uranu byly převezeny z Isfahanu do jiného zařízení. Zatím se neví kam, ale panuje přesvědčení, že do některých z těch, které objevili špionážní satelity.

12.09.2008 00:00 4Zdroj: Redakce Israel.cz