Praha Jeruzalém

14 000 z celkového počtu 74 000 řádně zaregistrovaných členů strany Kadima je nežidovského původu a právě nežidovský sektor předvedl největší volební účast z celé strany. Nežidovské členy tvoří 6 900 Drúzů, 4 600 muslimů a zbytek jsou křesťané a Beduíni.

Zástupce ministryně zahraničí, Madžali Whbee, který koordinuje záležitosti strany právě v nežidovském sektoru se domnívá, že mnoho muslimů přijde volit pozdě večer po Iftaru, který označuje konec Ramadánu. Podle jeho odhadů bude celkově volit 60% arabských voličů. Nežidovský faktor bude podle něj pro celé primárky rozhodující.

Whbee je sám stoupencem Tzipi Livniové a věří, že se právě ona stane vítězkou primárek již po prvním kole. I přes neurčité zprávy o tom, že je nežidovský sektor na Mofazově straně se dá usuzovat, že Mofaz zřejmě nebude favoritem této skupiny. Mofaz totiž prosazuje velmi pravicovou politiku a Arabové tradičně ve svých politických pohledech pravicoví příliš nejsou.

17.09.2008 00:00 5